Stein - naszego miasta

Stein, miasto w zieleni, miasto między metropoliami, Stein, miasto ołówków. Stein posiada wiele obliczy. Charakter tego 14.000 mieszkańców liczącego miasta jest uwarunkowany jego położeniem. Z jednej strony rolnicze otoczenia, z drugiej graniczaçe wielkie miasta Fürth i Norymberga, między którymi poruszają się ludzie i samochody. Jako łącznik między jeszcze nienaruszoną przyrodą a metropoliami, posiada Stein niezaprzeczalnie duże walory mieszkalne i rekreacyjne.

  • Foto: Stefan Herrmann
  • Foto: Stefan Herrmann
  • Foto: Armin Leidner
  • Foto: N. Ott
  • Foto: N. Ott
  • Foto: N. Ott
  • Foto: Armin Lösel

Kto w swojej podróży po drodze Nr. 14 trafi do miasta Stein by je pieszo zwiedzić, ten szybko stwierdzi, że miasto posiada wiele walorów, których z okna samochodu docenić nie można. Liczne, znajdujące się w okolicy możliwości zapraszają do odpoczynku i odprężenia. 

Bardzo znane i lubiane, także poza granicami Stein jest kapielisko "Kristall Palm Beach" / liczne kryte i otwarte baseny wypełnione wodą termiczną, sauny, zjeżdżalnie/. Liczni goście przybywają tu z daleka, by korzystać z wielu urządzeń rekreacyjnych i zdrowotnych. W 1999 roku podczas głębokich wierceń na terenia kąpieliska natrafiono na bogate i wydajne złoża wysokowartościowej wody leczniczej.

Od tego czasu miasto liczy na nową tożsamośé: "BAD STEIN"!

Inną ciekawostką miasta Stein jest otwarte akwarium Towarzystwa Przyrodniczo-Historycznego. W terrarium i licznych akwariach można obejrzeć wiele przedstawicieli lokalnych płazów, gadów i ryb a także liczne gatunki roślin wodnych i błotnych.

Urządzenia sportowe, drogi wedrowne piesze i rowerowe uzupełniają indywidualne możliwości spędzenia wolnego czasu. Także liczne koncerty i wystawy stoją dla miłośników sztuki w szerokim wyborze do dyspozycji.

Godne do obejrzenia są odrestaurowane części starego miasta m.in. ulica Wassergasse, leżąca nad brzegiem rzeczki Rednitz, z jej uroczymi starymi domami, zamek Faber Castell na granicy z Norymbergą, albo w dzielnicy Gutzberg budynek wiejski, t.zw. "Schwarzwälderhaus".

Wspomnieć też należy, że znana droga pielgrzymek sladami Sw. Jakuba, która prowadzi aż do Hiszpanii, biegnie przez miasto Stein. W Kościele Sw. Jakuba w Stein rozpoczyna się jeden z etapów tej pilgrzymki, prowadzący z Norymbergi do Rothenburga.

Miasto Stein ma też licznych przyjaciół w kraju i zagranicą. Szczególnie aktywne są stosunki Stein z miastami partnerskimi jak Falkenstein w Turyngii, Gueret we Francji i Puck w Polsce.